Gravplassene i Ålesund kommune

Søk på gravplassen

Seremonier

15.11.2018 13:30
bisettelse, Arne Martin Hansen
Krematoriet
16.11.2018 10:30
gravlegging, Oddbjørg Blindheim
Spjelkavik kyrkje
23.11.2018 10:30
gravlegging, Kari Rongve
Ellingsøy kyrkje
23.11.2018 10:30
gravlegging, Sigrid Judit Skuggen
Skarbøvik kirke