Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplassen

Seremonier

28.02.2020 10:00
Begravelse, Tor Stokke
Østenstad kirke
28.02.2020 10:30
Begravelse, Kjetil Johansen
Røyken kirke
28.02.2020 11:00
Bisettelse, Torbjørg Laache
Filtvet kirke
28.02.2020 12:00
Bisettelse, Ottar Nikolai Holmestrand
Asker kapell
28.02.2020 13:00
Begravelse, Marit Marigård
Røyken kirke
28.02.2020 14:00
Bisettelse, Elna Irene Setekleiv
Asker kapell
03.03.2020 11:00
Bisettelse, Willy Aanrud
Filtvet kirke
03.03.2020 12:00
Begravelse, Else Liv Holmsen
Asker kapell
03.03.2020 12:00
Bisettelse, Herdis Aud Bjørnøy
Holmen kirke
03.03.2020 13:00
Bisettelse, Bjørn Harald Kjønnø
Røyken kirke
03.03.2020 14:00
Bisettelse, Bjørg Helene Bryn
Asker kapell
04.03.2020 14:00
Bisettelse, Anders Fosvold
Asker kapell
05.03.2020 12:00
Bisettelse, Aagot Synnøve Lem
Asker kapell
05.03.2020 14:00
Bisettelse, Gerd Løvseth
Asker kapell
06.03.2020 12:00
Bisettelse, Erik Nils Bernhard Røed
Asker kapell