Kirkegården i Asker

Søk på gravplassen

Seremonier

24.04.2019 12:00
Bisettelse, Arne Geitvik
Asker kapell
25.04.2019 12:00
Begravelse, Ruth Kvaksrud
Asker kirke
26.04.2019 14:00
Bisettelse, Ivar Løvald
Asker kapell
30.04.2019 10:00
Bisettelse, Jan Erik Fossnes
Østenstad kirke