Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplass

Seremonier

07.02.2023 10:00
Bisettelse, Jarle Hopland
Asker Kapell
07.02.2023 12:00
Bisettelse, Nelly Solberg
Asker kapell
07.02.2023 13:00
Bisettelse, Terje Nilsen
Åros kirke
07.02.2023 14:00
Bisettelse, Inger Berit Nielsen
Asker Kapell
08.02.2023 10:00
Bisettelse, Knut Einar Heimdal
Slemmestad kirke
08.02.2023 12:00
Begravelse, Vera Chloe Sternang
Østenstad kirke
08.02.2023 13:00
Bisettelse, Geir Ole Thorstensen
Kongsdelene kirke
08.02.2023 14:00
Bisettelse, Thor Bjørn Viken
Asker Kapell
09.02.2023 11:00
Begravelse, Magnar Moseng Lien
Hurum kirke
09.02.2023 12:00
Bisettelse, Ellen Haffner
Asker Kapell
09.02.2023 14:00
Bisettelse, Berit Skjoldborg Bjurholt
Asker kapell
10.02.2023 12:00
Begravelse, Jan Fosnæs
Østenstad kirke
14.02.2023 13:00
Bisettelse, Berit Løken
Bråset kapell
14.02.2023 14:00
Bisettelse, Steinar Johansen
Asker Kapell
15.02.2023 12:00
Bisettelse, Per Oskar Hovelsås
Asker Kapell
15.02.2023 13:00
Bisettelse, Lillian Astrid Frølich
Nærsnes kirke