Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplassen

Seremonier

22.10.2020 12:00
Bisettelse, Nina Sorkmo Borgnes
Østenstad kirke
23.10.2020 12:00
Bisettelse, Marit Janne Rolland
Asker kapell
23.10.2020 12:00
Bisettelse, Turid Kristine Pedersen
Kongsdelene kirke
23.10.2020 14:00
Bisettelse, Ole Kristofer Ree
Vardåsen kirke
23.10.2020 14:00
Bisettelse, Steffi Marie Hodnungseth
Asker kapell
27.10.2020 11:00
Begravelse, Kari Weseth
Filtvet kirke
27.10.2020 12:00
Bisettelse, Ingrid Synnøve Korsmo
Asker kapell
30.10.2020 15:00
Bisettelse, Eirik Harald Lien
Asker kirke