Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplassen

Seremonier

30.09.2020 12:00
Bisettelse, Randi Walgren
Asker Kapell
01.10.2020 14:00
Bisettelse, Marit Viken Steinfinsbø
Kongsdelene kirke
02.10.2020 12:00
Bisettelse, Finn Ottem
Asker kapell
06.10.2020 10:30
Begravelse, Grethe Marie Hansen
Røyken kirke
06.10.2020 12:00
Bisettelse, Gunvor Heyerdahl
Asker kapell
09.10.2020 12:00
Begravelse, Arvid Johannes Malme
Østenstad kirke