Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplass

Seremonier

21.05.2024 10:30
Begravelse, Birta Karlsen
Røyken kirke
21.05.2024 12:00
Bisettelse, Leif Holmelid
Asker kapell
21.05.2024 14:00
Bisettelse, Jan Erik Foss
Asker kapell
22.05.2024 14:00
Bisettelse, Dag Svalastog
Asker kapell
23.05.2024 10:00
Bisettelse, Sigurd Berg
Asker kirke
24.05.2024 12:00
Begravelse, Joseph Anin
Østenstad kirke
28.05.2024 10:30
Begravelse, Gjertrud Indresæter
Røyken kirke
28.05.2024 13:00
Bisettelse, Kjell Gunnar Arnesen
Kongsdelene kirke
29.05.2024 12:00
Bisettelse, Anne Marie Haaning
Holmen kirke
31.05.2024 12:00
Bisettelse, Ketty Dæhli
Asker kapell