Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplass

Seremonier

20.04.2021 10:00
Bisettelse, Klara Eilertsen
Asker kapell
20.04.2021 12:00
Begravelse, Gro Olov Karlsen
Asker kapell
20.04.2021 14:00
Bisettelse, Stein Ingvoldstad
Asker kapell
21.04.2021 12:00
Begravelse, Halvor Amundsen
Vardåsen kirke
21.04.2021 14:00
Bisettelse, Arthur Olav Sandved
Holmen kirke
22.04.2021 10:00
Begravelse, Marie Holm
Asker kapell
22.04.2021 12:00
Begravelse, Anne Stigen
Asker kapell
23.04.2021 12:00
Begravelse, Anniken Aabø Strømme
Asker kirke
23.04.2021 14:00
Bisettelse, Per Albrigt Bakkejord
Asker kapell