Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplass

Seremonier

19.01.2021 10:00
Begravelse, Ingrid Solvår Vangen
Østenstad kirke
19.01.2021 10:30
Begravelse, Rita Moe Hauger
Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter, kultursal
19.01.2021 12:00
Begravelse, Dag Erling Tveter
Asker kirke
19.01.2021 14:00
Bisettelse, Else Margrethe Beyer
Asker kapell
20.01.2021 10:00
Bisettelse, Kjell Arne Sakshaug
Asker kapell
20.01.2021 14:00
Bisettelse, Olav Grosvold
Asker kapell
21.01.2021 14:00
Bisettelse, Siri Sundbye Johansen
Asker kapell
22.01.2021 12:00
Bisettelse, Knut Stenmark
Østenstad kirke
27.01.2021 12:00
Bisettelse, Marit Hirsch
Asker kirke