Kirkegårdene i Asker

Søk på gravplassen

Seremonier

07.07.2020 12:00
Bisettelse, Olav Fyrileiv
Asker kapell
08.07.2020 12:00
Bisettelse, Anne Margrethe Manner
Holmen kirke
09.07.2020 11:00
Begravelse, Kasper Ugstad
Hurum kirke
09.07.2020 12:00
Bisettelse, Nils Fredrik Wisløff
Holmen kirke
10.07.2020 12:00
Bisettelse, Olav Furdal
Asker kirke
14.07.2020 12:00
Bisettelse, Bjarne Feddersen Nissen
Asker kapell
15.07.2020 12:00
Begravelse, Steinar Kjetil Øvrebø
Østenstad kirke