Søk etter gravlagt

Søk på gravplass

Seremonier

18.10.2021 12:00
Bisettelse, Iren Kirsti Lorentzen
Bodin Seremonirom
18.10.2021 14:30
Bisettelse, Harald Haave
Bodin Seremonirom
19.10.2021 10:30
Bisettelse, Anne-Lise Skogen
Bodin Seremonirom
19.10.2021 10:30
Bisettelse, Finn Trekkvoll
Rønvik kirke
19.10.2021 13:00
Gravlegging, Torgunn Johanne Hoff
Rønvik kirke
20.10.2021 10:30
Bisettelse, Adam Martin Winkelman
Bodin Seremonirom
21.10.2021 10:30
Bisettelse, Karin Helene Stenersen
Bodin kirke
21.10.2021 10:30
Gravlegging, Emma Louise Søtorp
Tverlandet kirke
21.10.2021 13:00
Gravlegging, Ragnhild Henriette Myhre
Bodin kirke
22.10.2021 10:30
Gravlegging, Margrethe Albertine Sjøholt
Bodø Domkirke
22.10.2021 10:30
Gravlegging, Torstein Jensen
Rønvik kirke
22.10.2021 13:00
Gravlegging, Idar Magnus Engan
Rønvik kirke
26.10.2021 10:30
Bisettelse, Helene Petrine Breiholt
Bodin kirke
26.10.2021 10:30
Gravlegging, Thorbjørn Benjaminsen
Bodø Domkirke
26.10.2021 13:00
Bisettelse, Knut Ormøy
Bodin kirke