Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

28.06.2022 10:30
Begravelse, Vera Skauen
Onsøy kirke
28.06.2022 12:30
Begravelse, Ole Martin Humlekjær
Gressvik kirke
28.06.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Britt Rasmussen
Østre Fredrikstad kapell
29.06.2022 10:30
Begravelse, Leif Harald Bogen
Borge kirke
29.06.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Gunvor Elvira Gravning
Østre Fredrikstad kapell
29.06.2022 12:30
Begravelse, Reidun Lillian Hissingby
Rolvsøy kapell
30.06.2022 12:30
Begravelse, Bjørg Karin Jacobsen
Vestre Fredrikstad kapell