Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

28.09.2021 10:30
Kremasjonseremoni, Knut-Arne Rættan Olsen-Meisingset
Østre Fredrikstad kapell
28.09.2021 10:30
Kremasjonseremoni, Jøel Reinertsen
Vestre Fredrikstad kapell
28.09.2021 10:30
Kremasjonseremoni, Walter Hartig
Kråkerøy kapell
28.09.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Iren Anita Peter
Østre Fredrikstad kirke
29.09.2021 12:30
Begravelse, Laila Viktoria Didriksen
Gressvik kirke
29.09.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Nils Thomas Stangebye
Kråkerøy kapell
30.09.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Willy Mathisen
Gressvik kirke
30.09.2021 12:30
Begravelse, Else-Marie Jakobsen
Kråkerøy kirke
01.10.2021 10:30
Kremasjonseremoni, Thor Erling Vehler
Borge kapell
01.10.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Jan Kristian Nilsson
Gressvik kirke
01.10.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Bjørg Astrid Haugstulen
Domkirken
01.10.2021 12:30
Begravelse, Helge Willy Hyberg
Kråkerøy kirke
01.10.2021 12:30
Kremasjonseremoni, Toril Lillian Anshuus
Leie gravlunds kapell store
05.10.2021 12:30
Begravelse, Harald Gunnar Andersen
Torsnes kirke
07.10.2021 12:30
Begravelse, Eilif Hansen
Vestre Fredrikstad kapell