Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

24.10.2019 12:30
Begravelse, Bodil Wiseth Fundingsrud
Vestre Fredrikstad kapell
24.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, Tom Sigurd Raae
Rolvsøy kirke
24.10.2019 14:00
Kremasjonseremoni, Terje Hansen
Kråkerøy kapell
25.10.2019 12:30
Begravelse, Ingrid Marie Slettevold
Onsøy kirke
25.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, Marie Tove Madsen
Leie gravlunds kapell store
29.10.2019 10:30
Begravelse, Geir Harald Johannessen
Kråkerøy kirkegård
29.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, Anne Berit Marthinsen
Borge kapell
29.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, John Egil Haug
Rolvsøy kapell
29.10.2019 12:30
Begravelse, Mathilde Alexandersen
Onsøy kapell
30.10.2019 10:30
Begravelse, Gerd Veberg
Borge kapell
30.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, Erik Gunnar Andersen
Østre Fredrikstad gravlund
30.10.2019 12:30
Kremasjonseremoni, Per Olav Johansen
Leie gravlunds kapell store
30.10.2019 12:30
Begravelse, Berit Ek
Onsøy kapell
01.11.2019 14:00
Kremasjonseremoni, Randi Aslaug Eriksen
Gressvik kirke