Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

30.09.2020 12:30
Begravelse, Arild Johannes Fjeld
Østre Fredrikstad gravlund
01.10.2020 12:30
Begravelse, Sverre Magnussen
Østre Fredrikstad gravlund
01.10.2020 12:30
Begravelse, Linda Ullersmo
Rolvsøy kapell
02.10.2020 12:30
Begravelse, Geir Foss Alsaker
Østre Fredrikstad kirke
02.10.2020 12:30
Begravelse, Ingebjørg Elisabeth Bråten
Onsøy kirke
02.10.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Reidar Grønneberg
Leie gravlunds kapell store
02.10.2020 12:30
Begravelse, Gerd Synnøve Sørby
Rolvsøy kapell
06.10.2020 12:30
Begravelse, Anne Grete Gilje
Østre Fredrikstad gravlund
06.10.2020 12:30
Begravelse, Reidar Martinsen
Onsøy kirke
06.10.2020 14:00
Kremasjonseremoni, Irene Eng
Østre Fredrikstad kirke
08.10.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Jens Wevle
Østre Fredrikstad gravlund
08.10.2020 14:00
Kremasjonseremoni, Bjørn Egil Johannessen
Vestre Fredrikstad kapell
09.10.2020 12:30
Begravelse, Bengt René Støa
Kråkerøy kapell