Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

06.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Else Marie Jordheim
Glemmen kirke
06.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Irene Marie Tangen Koht
Østre Fredrikstad kapell
06.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Trond Sørlie
Borge kapell
07.12.2022 10:30
Kremasjonseremoni, Borgny Irene Olsen
Borge kapell
07.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Bjørg Helene Johannessen
Leie gravlunds kapell store
07.12.2022 12:30
Begravelse, Marit Synnøve Eriksen
Rolvsøy kirke
08.12.2022 10:30
Begravelse, Solveig Irene Isaksen
Vestre Fredrikstad kapell
08.12.2022 12:30
Begravelse, Ragnhild Synnøve Hansen
Vestre Fredrikstad kapell
08.12.2022 12:30
Begravelse, Roy Rønning
Gressvik kirke
08.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Liv Ranveig Pettersen
Rolvsøy kirke
09.12.2022 10:30
Begravelse, Målfrid Stene
Leie gravlunds kapell store
09.12.2022 12:30
Begravelse, Ruth Olaug Svendsen
Torsnes kirke
09.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Rolf Bjørn Johannessen
Vestre Fredrikstad kapell
09.12.2022 12:30
Kremasjonseremoni, Roger Eliassen
Østre Fredrikstad kapell