Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Seremonier

17.01.2020 10:30
Begravelse, Rolf Harry Kristiansen
Borge kapell
17.01.2020 10:30
Begravelse, Christian Blom
Østre Fredrikstad gravlund
17.01.2020 12:30
Begravelse, Wenche Bjørnstad
Borge kapell
17.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Gro Ingeborg Hauger
Leie gravlunds kapell store
17.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Liv Grundvig
Onsøy kapell
17.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Tordis Hariet Hov
Vestre Fredrikstad kapell
20.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Tone Berglund
Østre Fredrikstad gravlund
21.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Mette Krogstad Stavrum
Leie gravlunds kapell store
21.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Tore Tandberg
Vestre Fredrikstad kapell
21.01.2020 12:30
Begravelse, Ankica Stankovic
Rolvsøy kapell
22.01.2020 10:30
Kremasjonseremoni, Thora Sonja Rødje
Leie gravlunds kapell store
22.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Elisabeth Waters
Vestre Fredrikstad kapell
22.01.2020 12:30
Begravelse, Solveig Marie Paus
Onsøy kapell
22.01.2020 14:00
Kremasjonseremoni, Thor Even Bjørnstad
Gamle Glemmen kirke
22.01.2020 14:00
Kremasjonseremoni, Reidun Ingjerd Torper
Leie gravlunds kapell store
23.01.2020 10:30
Kremasjonseremoni, Jens Aksel Skjønhaug
Leie gravlunds kapell store
23.01.2020 12:30
Begravelse, Ingebjørg Eli Thøgersen
Leie gravlunds kapell store
23.01.2020 12:30
Kremasjonseremoni, Ragnar Luie Christianslund
Østre Fredrikstad kirke
23.01.2020 12:30
Begravelse, Leif Berger Johannessen
Gressvik kirke
24.01.2020 10:30
Kremasjonseremoni, Odd Mathisen
Leie gravlunds kapell store
24.01.2020 11:00
Begravelse, Antonia Sebastiana Caitana Pereira
St. Birgitta kirken
24.01.2020 12:30
Begravelse, Knut Håkon Tvete
Onsøy kirke
24.01.2020 12:30
Begravelse, Turid Helen Ringsrød
Rolvsøy kapell
24.01.2020 14:00
Kremasjonseremoni, Solveig Helen Stene
Leie gravlunds kapell store
28.01.2020 10:30
Begravelse, John Yngvar Bergmann
Kråkerøy kapell