Kirkegårdene i Hamar

Søk på gravplassen

Seremonier

24.10.2019 12:15
bisettelse, Asbjørg Skjevling
Prestrud kapell
25.10.2019 10:30
begravelse, Lisbeth Kringsjaa
Vang kirkegård
25.10.2019 12:15
bisettelse, Solveig Kristiansen
Vang kirke
25.10.2019 14:00
bisettelse, Wenche Kristiansen
Hamar domkirke
29.10.2019 12:15
bisettelse, Jorun Arntsen
Vang kirke