Kirkegårdene i Hamar

Søk på gravplass

Seremonier

19.10.2021 10:30
bisettelse, Miroslaw Jerzy Kola
Hamar Krematorium
19.10.2021 12:15
begravelse, Kjellfrid Tronsaune
Vang kirke
19.10.2021 14:00
bisettelse, Lars Rudi Solberg
Hamar Krematorium
21.10.2021 12:15
bisettelse, Gerd Nyhus
Hamar Krematorium
22.10.2021 10:30
bisettelse, Geir Jarle Andersen
Storhamar kirke
22.10.2021 12:15
bisettelse, Hans Arnseth
Øvre Vang kirke
22.10.2021 14:00
bisettelse, Ingrid Katarina Teigen
Hamar Krematorium
26.10.2021 12:15
bisettelse, Kjell Ivar Øde
Hamar Krematorium
28.10.2021 10:30
bisettelse, Sissel Berg
Hamar Krematorium