Kirkegårdene i Hamar

Søk på gravplass

Seremonier

28.06.2022 10:30
bisettelse, Terje Sander
Hamar Krematorium
28.06.2022 12:15
bisettelse, Inger Arnhild Rudolfsen
Vang kirke
01.07.2022 10:30
begravelse, Ragnhild Margrethe Nordseng
Øvre Vang kirke
01.07.2022 14:00
bisettelse, Halvor Martinsen
Prestrud kapell
05.07.2022 14:00
bisettelse, Kjell Røbech
Prestrud kapell