Kirkegårdene i Hamar

Søk på gravplass

Seremonier

28.01.2022 12:15
bisettelse, Else Mathisen
Hamar Krematorium
28.01.2022 14:00
bisettelse, Bjørg-Eva Skaug
Storhamar kirke
01.02.2022 10:30
bisettelse, Karen Karlsen
Vang kirke
01.02.2022 12:15
bisettelse, Sigurd Bakkehaug
Storhamar kirke
01.02.2022 14:00
bisettelse, Odd Aspeli
Vang kirke
03.02.2022 10:30
begravelse, Liv Godager
Hamar Krematorium
03.02.2022 12:15
bisettelse, Inger Marie Moen
Hamar Krematorium
03.02.2022 14:00
bisettelse, Ole Schrøder Monsen
Hamar Krematorium
04.02.2022 10:30
bisettelse, Astrid Emilsen
Vang kirke
04.02.2022 12:15
bisettelse, Ruth Nerby
Hamar Krematorium
08.02.2022 10:30
begravelse, Morten Gudbrandsen
Hamar domkirke
10.02.2022 10:30
begravelse, Conrad Henrik Krohn
Hamar domkirke