Kirkegårdene i Hamar

Søk på gravplassen

Seremonier

07.07.2020 10:30
bisettelse, Randi Synnøve Skjelbæk
Øvre Vang kirke
07.07.2020 14:00
bisettelse, Tor Berg
Hamar Krematorium
09.07.2020 10:30
bisettelse, Olaug Aalerud
Hamar Krematorium
09.07.2020 12:15
begravelse, Gerd Torp
Vang kirke
10.07.2020 11:00
begravelse, Ragnhild Nilsen
Hamar kirkegård
14.07.2020 10:30
begravelse, Lilly Gunhild Nygård
Vang kirke
14.07.2020 12:15
bisettelse, Magnar Sagmoen Lund
Hamar Krematorium