Gravplassene i Haugesund

Søk på gravplass

Seremonier

30.05.2023 12:00
Gravlegging, Sverre Lunde
Vår Frelsers kapell
31.05.2023 10:30
Gravlegging, Ole Magne Skogen
Udland kirke
02.06.2023 10:30
Gravlegging, Aslaug Simonsen
Udland kirke
06.06.2023 13:30
Bisettelse, William Ludvig Brandvik
Vår Frelsers kapell