Gravplassene i Haugesund

Søk på gravplass

Seremonier

28.09.2021 10:30
Gravlegging, Karin Lovise Eik
Vår Frelsers kapell
28.09.2021 12:00
Gravlegging, Johnny Lotsberg
Vår Frelsers kapell
28.09.2021 13:30
Bisettelse, Harald Eide
Vår Frelsers kapell
29.09.2021 12:00
Gravlegging, Jarle Tindeland
Udland kirke
01.10.2021 10:30
Bisettelse, Fredrik Meling
Vår Frelsers kapell
01.10.2021 12:00
Bisettelse, Aagot Glette
Vår Frelsers kapell
01.10.2021 13:30
Bisettelse, Walter Asbjørn Kolstø
Vår Frelsers kapell