Gravplassene i Haugesund

Søk på gravplass

Seremonier

28.06.2022 12:00
Gravlegging, Kjell Otto Sydnes
Vår Frelsers kapell
29.06.2022 10:30
Gravlegging, John Dag Lodden Gravdal
Skåre kirke
29.06.2022 12:00
Gravlegging, Anders Johan Høviskeland
Vår Frelsers kapell
30.06.2022 10:30
Gravlegging, Dagfin Johan Pedersen
Vår Frelsers kapell
30.06.2022 12:00
Gravlegging, Tove Elisabeth Knutsen
Vår Frelsers kapell
30.06.2022 13:30
Bisettelse, Inga Øvstedal Thorsen
Vår Frelsers kapell