Gravplassene i Haugesund

Søk på gravplass

Seremonier

23.05.2024 12:00
Gravlegging, Mette Kristine Stensland Bellaja
Vår Frelsers kapell
24.05.2024 10:30
Gravlegging, Arne Oddvar Grønnestad
Vår Frelsers kapell
24.05.2024 12:00
Bisettelse, Freddy Jordan-Andersen
Udland kirke
24.05.2024 12:00
Gravlegging, Geir Kvam
Vår Frelsers kapell
24.05.2024 13:30
Bisettelse, Turid Oline Karlsen
Vår Frelsers kapell