Lørenskog kirkegård

Søk på gravplass

Seremonier

31.03.2023 10:00
bisettelse, Gunnar Øivind Hansen
Lørenskog kirke
31.03.2023 14:00
bisettelse, Aage Hokland
Lørenskog kirke
04.04.2023 12:00
begravelse, Randi Marie Christiansen
Lørenskog kirke
04.04.2023 14:00
bisettelse, Jan Bakken
Lørenskog kirke
12.04.2023 13:00
bisettelse, Asbjørn Silden
Lørenskog kirke
13.04.2023 12:00
begravelse, Thor Wilhelm Johansen
Lørenskog kirke
13.04.2023 14:00
bisettelse, Åge Bergersen
Lørenskog kirke
14.04.2023 12:00
bisettelse, Ragnhild Jørgine Aspevik
Lørenskog kirke