Lørenskog kirkegård

Søk på gravplass

Seremonier

10.08.2022 13:00
begravelse, Åge Reidar Enersen
Lørenskog kirke
11.08.2022 12:00
urnebegravelse, Reidar Frydenlund
Lørenskog kirke
11.08.2022 14:00
bisettelse, Nils Håkon Søbye
Lørenskog kirke
17.08.2022 12:00
bisettelse, Kari Kjempengren Varang
Høybråten kirke
19.08.2022 12:00
begravelse, Sølvi Jenssen
Lørenskog kirke