Sarpsborg kirkelige fellesråd

Seremonier

20.03.2019 10:30
gravlegging, Elisabeth Mathilde Jacobsen
Tune kapell
21.03.2019 10:30
gravlegging, Kai Dag Frantzen
Tune kirke
22.03.2019 10:30
urneseremoni, Fredrik Kaas Grytten
Tune kirke
22.03.2019 12:30
gravlegging, Knut Bjerkemyr
Ullerøy kirke
22.03.2019 14:00
bisettelse, Randi Thorild Myhre
Tune kapell
26.03.2019 12:30
gravlegging, Kirstine Opstad Kruse
Tune kirke
28.03.2019 12:30
gravlegging, Carl Evald Andersen
Skjebergdalen kirke