Senja kirkelige fellesråd

Søk på gravplassen

Seremonier

26.08.2019 11:00
bisettelse, Ragnhild Nicolaisen
Vangsvik kirke
29.08.2019 11:00
begravelse, Torfinn Johan Stokmo
Skrolsvik kapell