Kirkegårdene i Søndre Land kommune

Søk på gravplassen

Seremonier

29.08.2019 11:00
Gravlegging, Solveig Sætheren
Hov kirke
07.02.3201 13:00
Bisettelse, Magnhild Gjerdet
Hovli kapell