Kirkegårdene i Søndre Land kommune

Søk på gravplassen

Seremonier

07.02.3201 13:00
Bisettelse, Magnhild Gjerdet
Hovli kapell