Kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal

Søk på gravplassen

Seremonier

15.11.2018 13:00
Bisettelse, Randi Sonja Waade
Stiklestad kirke
20.11.2018 11:00
Begravelse, Solveig Stokkan
Åsen kirke
22.11.2018 13:00
Bisettelse, Per Solem
Alstadhaug kirke