Kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal

Søk på gravplassen

Seremonier

28.02.2020 13:00
Bisettelse, Ditlev Bernhard Arntzen
Stiklestad kirke
03.03.2020 13:00
Begravelse, Jon Øwre
Ytterøy kirke