Kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal

Søk på gravplass

Seremonier

19.01.2021 13:00
Bisettelse, Solveig Sunde
Alstadhaug kirke