Gravplassforvaltningen i Stavanger

Søk på gravplass

Seremonier

07.02.2023 11:00
Bisettelse, Laila Torunn Eker
Stavanger krematorium
08.02.2023 11:00
Bisettelse, Thorleif Magne Danielsen
Stavanger krematorium
08.02.2023 11:00
Begravelse, Ronny Ray Cole
Gausel kirke
08.02.2023 13:00
Begravelse, Bjørn Marthon Enge
Eiganes kapell
09.02.2023 11:00
Begravelse, Melaku Getahun Gugssa
Tjensvoll kapell
09.02.2023 13:00
Begravelse, Åse Sivertsen
Eiganes kapell
10.02.2023 11:00
Begravelse, Klara Sigmo
Lagård kapell
10.02.2023 13:00
Begravelse, Kjell Øverland
Tjensvoll kapell
14.02.2023 13:00
Begravelse, Erling Anker Arnesen
Tjensvoll kapell
15.02.2023 11:00
Bisettelse, Alf Tor Leversen
Stavanger krematorium