Gravplassforvaltningen i Stavanger

Søk på gravplassen

Seremonier

26.08.2019 11:00
Begravelse, Oddbjørg Lunde
Hundvåg kapell
26.08.2019 11:00
Bisettelse, Rolf Jan Johannessen
St. Svithuns katolske kirke
26.08.2019 13:00
Bisettelse, Arnhild Ingvaldsen
Stavanger krematorium
27.08.2019 11:00
Begravelse, Etsuko Larsen
Lagård kapell
27.08.2019 13:00
Bisettelse, Yngve Fjermestad
Stavanger krematorium
28.08.2019 13:00
Bisettelse, Bjørg Mossige Hansen
Stavanger krematorium
29.08.2019 12:00
Begravelse, John Robert Rosnes
Austre Åmøy kapell
29.08.2019 13:00
Begravelse, Erna Jenny Sjøberg
Hundvåg kapell
30.08.2019 13:00
Bisettelse, Svend Karsten Herold
Tjensvoll kapell
30.08.2019 13:00
Begravelse, Serine Våge
Hinna kirke
02.09.2019 13:00
Bisettelse, Alf Martinius Kråbøl
Stavanger krematorium