Steinkjer kirkelige fellesråd

Søk på gravplassen

Seremonier

13.12.2019 14:00
Bisettelse, Aslaug Margrete Holmli
Steinkjer kapell
17.12.2019 12:00
Begravelse, Rita Synnøve Johansen
For kirke
17.12.2019 12:00
Bisettelse, Erling Jacobsen
Mære kyrkje
19.12.2019 11:00
Bisettelse, Aksel Sende
Steinkjer kirke
19.12.2019 12:00
Bisettelse, Robert Olsen
Steinkjer kapell
19.12.2019 14:00
Bisettelse, Rolf Steinar Sjøli
Steinkjer kapell
20.12.2019 10:00
Begravelse, Knut Halvard Lein
Mære kyrkje