Steinkjer kirkelige fellesråd

Søk på gravplass

Seremonier

07.05.2021 11:00
Begravelse (begrenset deltakelse), Borgny Landsem
Malm kirke
11.05.2021 11:00
Begravelse (begrenset deltakelse), Ingrid Bodil Hveding
Egge kirke
28.05.2021 14:00
Urnebegravelse, Kalle Martinsen
Skei kirke