Stjørdal kirkelige fellesråd

Søk på gravplass

Seremonier

07.02.2023 11:00
gravlegging, Astrid Gisetstad
Hegra kirke
14.02.2023 11:00
bisettelse, Per Ole Ryjord
Værnes kirke