Kirkegårdene i Tromsø

Søk på gravplassen

Seremonier

29.08.2019 10:00
Gravlegging, Jorunn Hansen
Elverhøy krk/Vangberg grl.
29.08.2019 12:00
bisettelse kremasjon, Silje Fismen
Elverhøy kirke
30.08.2019 10:00
Gravlegging, Edith Karlotte Straumsgård
Elverhøy krk/Elverhøy grl.
30.08.2019 12:00
bisettelse kremasjon, Hilde Karin Jenssen
Elverhøy kirke
30.08.2019 14:00
bisettelse kremasjon, Oddrun Johanna Helmine Pettersen
Elverhøy kirke