Gravlunder i Tromsø

Søk på gravplass

Seremonier

18.05.2022 12:00
Gravlegging, Armann Leif Solheim
Sykehuskap./Vangberg grl.
19.05.2022 10:00
Gravlegging, Einar Rasmus Richardsen
Kroken krk/Tromsdalen grl.
20.05.2022 10:00
Gravlegging, Sara Isabel Sverresvold Karlsen
Tromsdalen kirke/Vangberg grl.
20.05.2022 10:00
bisettelse kremasjon, Tora Pauline Hemmingsen
Kroken kirke
20.05.2022 12:00
Urnebegravelse, Peder Mikal Wilhelmsen
Tromsdalen kirke/Tromsdalen grl.
24.05.2022 10:00
Gravlegging, Berit Indahl
Elverhøy kirke/Vangberg grl.
24.05.2022 11:00
Gravlegging, Arne Sigurd Johan Nilsen
Hillesøy krk/Brensholmen grl
24.05.2022 12:00
Gravlegging, Aslak Dagfinn Jensen
Tromsdalen kirke/Elvestrand grl.
25.05.2022 12:00
bisettelse kremasjon, Jan Petter Weien Christensen
Elverhøy kirke
30.05.2022 14:00
Urnebegravelse, Gunnar Jaklin
Tromsø gravkapell/Tromsø grl.
21.06.2022 14:00
Urnebegravelse, Olaug Signora Guttormsen
Sállirsalen/Sandnessundet grl.