Kirkegårder i Trondheim

Søk på gravplassen

Seremonier

04.06.2020 11:00
Bisettelse, Brynhild Marit Eggen
Svanholm seremonirom
04.06.2020 13:00
Begravelse, Kari Synnøve Furunes
Lademoen kapell
04.06.2020 13:00
Begravelse, Jarle Wendelin Sailer
Leira Kapell
04.06.2020 13:00
Bisettelse, Anders Mehlum
Havstein Kirke
04.06.2020 15:00
Bisettelse, Helge Edvard Wold
Svanholm seremonirom
05.06.2020 11:00
Bisettelse, Turid Arntsen
Svanholm seremonirom
05.06.2020 11:00
Begravelse, Kåre Sommervold
Ranheim Kirke
05.06.2020 11:00
Bisettelse, Ivar Marken
Heimdal Kirke
05.06.2020 12:00
Bisettelse, Ørjan Daniel Wiklund
Trøndelag folkemuseum, Sverresborg
05.06.2020 13:00
Urnehøytidelighet, Brit Berg
Lademoen kapell
05.06.2020 13:00
Bisettelse, Aud Irene Bergvin
Svanholm seremonirom
05.06.2020 13:00
Bisettelse, Ulf Stenersen
Lade Kirke
05.06.2020 13:00
Begravelse, Else Marie Lauritzen
Ranheim Kirke
05.06.2020 13:00
Begravelse, Magnhild Bjørkøy
Leira Kapell
05.06.2020 15:00
Bisettelse, Margit Gråwe
Svanholm seremonirom
08.06.2020 13:00
Begravelse, Signe Irene Hammer
Tilfredshet kapell
09.06.2020 11:00
Begravelse, Ruth Johanne Mosleth
Lademoen kapell
09.06.2020 12:00
Begravelse, Stein Dagfinn Bratland
Metodistkirken
09.06.2020 13:00
Begravelse, Asbjørn Johnsen
Havstein Kirke
09.06.2020 13:00
Bisettelse, Eva Johanne Husby
Tiller Kirke
09.06.2020 13:00
Begravelse, Martin Johansen
Strinda Kirke
11.06.2020 11:00
Bisettelse, Gunnar Kristian Haldorsen
Havstein Kirke
11.06.2020 13:00
Bisettelse, Johan Arndt Mikalsen
Havstein Kirke
12.06.2020 13:00
Bisettelse, Nils Rød
Strinda Kirke
12.06.2020 13:00
Bisettelse, Willy Edvin Grytbak
Ranheim Kirke
12.06.2020 13:00
Bisettelse, Aud Vollan
Havstein Kirke
16.06.2020 13:00
Bisettelse, Normann Westby
Lademoen kapell
03.07.2020 11:00
Urnehøytidelighet, Aase Caroline Arentz
Lademoen kapell