utskriftsversjon

Søk på gravlunden
Førenamn Mellomnamn Etternamn  
SØK

Gravplassane
Ål Kyrkjegard
Ål kyrkjegard ligg rundt Ål kyrkje og har totalt ca. 2000 graver. Ål gamle kyrkjegard er rundt stavkyrkjetomta, nokre hundre meter vest. Trykk på "Les meir" for å få fram kart over kyrkjegarden.
Les mer

Leveld Kyrkjegard
Leveld kyrkjegard ligg rundt Leveld kyrkje og har totalt ca. 550 graver. Trykk på "Les meir" for å få fram kart over kyrkjegarden.
Les mer

Torpo Kyrkjegard
Torpo kyrkjegard ligg rundt Torpo kyrkje og stavkyrkje. Kyrkjegarden har totalt ca. 850 graver. Trykk på "Les meir" for å få fram kart over kyrkjegarden.
Les mer


kunngjeringar  
· Avtale om gravstell, bolting, oppretting m.m.
· Informasjon om kyrkjegardane i Ål