Melding om adresseendring

Asker Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_asker.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.