Melding om adresseendring

Bærum Kommune har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_baerum.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.