Melding om adresseendring

Bykle sokneråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_bykle.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.