Melding om adresseendring

Drammen kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_drammen.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.