Melding om adresseendring

Evje og Hornnes sokn har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_evje_og_horn.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.