Melding om adresseendring

Fitjar sokn har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_fitjar.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.