Gol og Herad kyrkjegard  
 
utskriftsversjon

Søk på gravlunden
Førenamn Mellomnamn Etternamn  
SØK

Gravplassane
Gol kyrkjegard
Gol kyrkjegard
Gol kyrkjegard ligg rundt Gol kyrkje høgt og fritt i Golreppen
Les mer

Herad kyrkjegard
Herad kyrkjegard
Herad kyrkjegard - ein flat og fin kyrkjegard som ligg rundt Herad kyrkje like ved rv 7 i Gol.
Les mer