Melding om adresseendring

Hå kyrkjelege fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_haa.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.