Melding om adresseendring

Hattfjelldal Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_hattfjelldal.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.