Melding om adresseendring

Haugesund kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_haugesund.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.