Melding om adresseendring

Hemne Kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_hemne.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.