Melding om adresseendring

Hol Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_hol.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.