Melding om adresseendring

Hole Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_hole.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.