Melding om adresseendring

Horten Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_horten.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.