Melding om adresseendring

Jondal Sokneråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_jondal.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.