Melding om adresseendring

Karmøy kirkelig fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_karmoey.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.