Melding om adresseendring

Kristiansand Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_kristiansand.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.