Kirkegårdene i Kvænangen  
 
utskriftsversjon

Søk på gravplassen
Fornavn Mellomnavn Etternavn  
SØK

Gravplassene
Nordstrøm kirkegård
Nordstrøm kirkegård
Jordfestelse på Nordstroms Begravelsesplass i 1903 var: Første gang i løpet av juni, og annen gang i løpet av oktober.
Les mer

Storeng gamle kirkegård
Storeng kirkegård ble vigslet 12.12.1904. Ved kronprinsregentens resolusjon av 1.april, 1905.
Les mer

Storeng nye kirkegård
Les mer