Melding om adresseendring

Kvinesdal Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_kvinesdal.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.