Melding om adresseendring

Lillehammer kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_lillehammer.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.