Melding om adresseendring

Loppa kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_loppa_menigh.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.