Melding om adresseendring

Lyngen kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_lyngen.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.