Melding om adresseendring

Melhus Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_melhus.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.