Melding om adresseendring

Meløy Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_meloy.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.