Melding om adresseendring

Molde Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_molde.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.