Melding om adresseendring

Øyer og Tretten kirkelige råd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_oeyer_kirkek.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.