Melding om adresseendring

Oppegård Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_oppegaard.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.