Melding om adresseendring

Porsgrunn kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_porsgrunn.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.