Melding om adresseendring

Rennesøy Kyrkjelege fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_rennesoey.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.