Melding om adresseendring

Rødøy Sokn har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_roedoey.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.