utskriftsversjon

Seremonier
20.02.2018, 10:30
bisettelse, Esther Tonny Magnussen
20.02.2018, 12:30
gravlegging, Lillian Margrethe OlsenSkjeberg kirke
20.02.2018, 14:00
bisettelse, Henny Lillian AlsterbergHafslundsøy kirke
22.02.2018, 10:30
gravlegging, Bjørg BergTune kapell
22.02.2018, 12:30
gravlegging, Karl Josef Aleksander BorgeHafslund kirke