Melding om adresseendring

Sirdal sokneråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_sirdal.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.