Melding om adresseendring

Skjervy sokn har ftt nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_skjervoey.
Vennligst oppdater linken du brukte for komme hit.